Print Friendly, PDF & Email

Vedlikeholde, Kalibrere, Reparere

Det er en fordel å kunne samle alle oppgavene hos én uavhengig leverandør.

Et samarbeid med Nordic Service Group sikrer en gjennomgang av alt laboratorie- eller medisinsk utstyr som vi får ansvar for å vedlikeholde, kalibrere og reparere. Våre teknikere henter kunnskap gjennom etterutdannelse hos produsenter og distributører, og holder seg også løpende oppdaterte via nettverk og faglig fora.

Service hos dere eller på verksted

Hvis dere samarbeider med NSG har dere mulighet til å holde dere til færre leverandører, da alle våre teknikere har inngående kjennskap til flere merker. Dette gir fleksibel og effektiv service, noe som er med på å holde utgiftene nede. Etter at vi har funnet en løsning, er det vi som har det fulle ansvaret for å løse alle oppgaver optimalt. Vi styrer vårt eget verksted, men våre teknikere er også ute på veiene for å utføre service på stedet.

Unngå investeringer

Samtidig slipper dere å ta ansvar for en rekke oppgaver, som vi i stedet påtar oss. Vi stiller med personale og har kontakt med et stort nettverk av underleverandører – dere betaler kun for den servicen som ytes. Vi tar alle de faste utgiftene, som lønninger, testutstyr og utdannelse.

Kvalitetskontroll, dokumentasjon og kundeinnlogging

NSG kan også ta på seg tekniske og administrative oppgaver, som er knyttet til vedlikehold, kalibrering og reparasjon av utstyr. Vi sporer feilene, registrerer og dokumenterer arbeidet, slik at dere har mulighet til å kontrollere dette via kundeinnlogging. Vi tilbyr også akkrediterte løsninger i samarbeid med Exova METECH.

Tekniske eksempler på service kan ses i menyen, og vår kompetanse dekker enda mer:

Laboratorieutstyr Medisinsk utstyr
Sentrifuge Infusjons pumpe
Inkubator Diatermi
Fryser Hjertestarter
Inkubator skap Anestesi
Avtrekksbenk Forstøverapparater
Mikroskop Overvåkning
Varmeblokker EKG apparater
Vannrenseanlegg Pulsoksimeter (SpO2)
Avkorker OP bord
HPLC /GC / LC OP lampe
Vekter Autoklave
Pipetter Tourniquet
 med flere…  med flere…