Print Friendly, PDF & Email

Historia

Kort historik om Nordic Service Group

År 2016 blir det 25 år sedan som den unge teknikern Jesper Jörgensen etablerade företaget Dansk Medico Service med ändamålet att reparera sjukhus- och laboratorieteknisk utrustning. Verkstaden hade han inrättat i sitt hem i Jyderup.

Järnvägssamhället Jyderup i Västsjälland är fortfarande verksamhetens hemvist, men namnet, uppdragen och antalet anställda har förändrats en hel del sedan 1991.

Nordic Service Group har i dag huvudkontoret i stora industrilokaler och hade år 2016 60 anställda utstationerade på fler än 10 platser i Norge, Sverige, Finland och Danmark.

Det nuvarande namnet fick verksamheten 2002 i förbindelse med ett utvidgat samarbete med systerbolagen i de övriga nordiska länderna och två år senare ingick NSG i ett partnerskap med dessa företag.

NSG är fortfarande privatägt av Jesper Jörgensen.