Print Friendly, PDF & Email

Värderingar

Alla anställda hos Nordic Service Group arbetar utifrån tre grundläggande värderingar

Ärlighet
Vi uppträder öppet, trovärdigt och respektfullt gentemot våra kunder och kollegor.

Kvalitet
Vi agerar snabbt på uppdrag från både kunder och kollegor samt följer de avtalade procedurerna för att leva upp till kundernas förväntningar. Våra tekniker certifieras hos de internationella företagen som producerar instrumenter vi arbetar med.

Flexibilitet
Med stor nyfikenhet tar vi emot nya produkter, nya arbetsmetoder och ändrade behov hos våra kunder.

NSG values