Print Friendly, PDF & Email

Visionen, missionen och styrkan

Visionen för Nordic Service Group

Nordic Service Group ska vara marknadens populäraste varumärke och den samarbetspartner som privata och offentliga verksamheter samt sjukhus och laboratorier i Norden föredrar.

Missionen för Nordic Service Group

Våra kunder ska möta marknadens mest handlingskraftiga serviceorganisation och tekniker med en stor yrkeskunnighet. Med nyfikenhet, synlighet och genom att dela med oss av vår yrkeskunskap med andra i branschen stärker vi vårt namn.

Vi får det att fungera.

Vår styrka och vårt kännetecken är att vi gör våra kunder mer effektiva. Vi ställer diagnosen snabbt och precist antingen på distans eller på plats med vår stora yrkesskicklighet. Vi finns alltid nära till hands eftersom vi geografiskt är utstationerade på fler än 10 platser jämnt fördelade i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Som en oberoende samarbetspartner får vi saker och ting till att fungera.