Print Friendly, PDF & Email

Underhåll, Inställning, Reparation

Att samla sina arbetsuppgifter hos en enda oberoende leverantör har sina fördelar.

Ett samarbete med Nordic Service Group säkrar en genomgång av den medicinska och laboratorietekniska utrustning som vi får ansvaret för att underhålla, ställa in och reparera. Våra tekniker får sin kunskap genom fortbildning på produktions- och distributionsföretagen och håller sig löpande ajour via nätverk och yrkesrelaterad litteratur.

Service hos er eller på verkstaden

I ett samarbete med NSG finns det inget behov för många leverantörer eftersom våra tekniker ingående känner till flera varumärken. Det ger en flexibel och effektiv service som hjälper till att hålla kostnaderna nere och beroende på avtalet kan det vara vi som har det fulla ansvaret för att lösa alla uppgifter optimalt. Vi har vår egen verkstad men våra tekniker tar sig också ut på vägarna för att utföra service på plats.

Undgå investeringar

Samtidigt slipper ni en mängd uppgifter som vi i stället tar på oss att utföra.  Vi står för personal och har ett stort nätverk av underleverantörer – ni betalar endast för den service som tillhandahålls. Vi står för alla de fasta utgifterna såsom lön, testutrustning och utbildning.

Kvalitetskontroll, dokumentation och log-inresurs för kunder

NSG kan dessutom ta på sig de tekniska och administrativa uppgifterna som underhåll, inställning och reparation av utrustning medför. Vi kan spåra fel, registrera och dokumentera arbetet som ni sedan har möjlighet att kontrollera via log-inresursen för kunder. Vi erbjuder också ackrediterade lösningar i samarbete med Exova METECH.

Tekniska exempel på service kan ses i menyn och vi har ännu fler kompetenser:

Laboratorieteknisk utrustning Medicinsk utrustning
Centrifuger Infusions pumpar
Inkubatorer Diatermi
Frysar Defibrillatorer / AED
Klimatkammare / Odlingskammare Anestesi
LAF Vaporizer / Förångare
Mikroskop Monitorer
Thermo Cycler / PCR EKG skrivare
Vattenreningsanläggningar Pulsoximeter (SpO2)
Decapper / Avkorkare OP bord
HPLC /GC / LC OP lampor
Våger Autoklaver
Pipetter Tourniquet / Blodtomhetsapparat
 med flera…  med flera…