Print Friendly, PDF & Email

Om NSG

Lokal service i de nordiske landene

Nordic Service Group tilbyr service på laboratorie- og medisinsk utstyr for private og offentlige virksomheter i hele Norden. Vi reparerer, vedlikeholder og oppdaterer hardware, elektronikk, småmekanikk og software.

NSGs teknikere blir sertifiserte hos de ledende internasjonale produsentene av utstyr til sykehus og laboratorier. De bruker sin kunnskap på det nordiske markedet. Vi er dessuten en lokal samarbeidspartner, siden vi har baser i både Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vi ser derfor på oss selv som både internasjonale, nordiske og meget lokale.

Vår styrke og vårt kjennetegn er at vi gjør våre kunder mer effektive. Med vårt høye faglige nivå kan vi hurtig og presist stille diagnosen via telefon eller på stedet. Ettersom vi kjører ut fra mer enn 10 ulike adresser som er geografisk fordelt i de fire store nordiske landene, er vi alltid like i nærheten.

Nordic map