Print Friendly, PDF & Email

Verdier

Bærende verdier for Nordic Service Group

Alle ansatte hos NSG arbeider ut i fra tre grunnleggende verdier:

Fairness
Vi opptrer ærlig, troverdig og respektfullt overfor kunder og kolleger.

Kvalitet
Vi reagerer hurtig på henvendelser fra kunder og kolleger, og vi følger alle avtalte prosesser for å leve opp til kundenes forventninger. Våre teknikere er sertifiserte hos internasjonale produsenter av det utstyret vi arbeider med.

Fleksibilitet
Vi tar nysgjerrig og åpent imot nye produkter, nye arbeidsformer og endrede behov hos våre kunder.

NSG values