Print Friendly, PDF & Email

All Service

Det er en stor beslutning å overlate alle service av sine sluttbrukere til andre. Men med den riktige samarbeidspartner gir dette både økonomiske og praktiske fordeler.

Ved å la Nordic Service Group stå for all service, kan du som distributør eller produsent bruke kreftene på andre oppgaver. Vi står for all administrasjon, sørger for dokumentasjon og teknisk kundekontakt og passer i tillegg på at det alltid er et velfungerende forhold mellom dere og sluttbrukeren.

Men først og fremst stiller vi med faglig kompetanse på høyt nivå. Du overlater oppgaven til et kompetent team, hvor teknikerne alltid holder seg oppdaterte gjennom vårt samarbeid med dere som distributør, eller direkte med produsenten.

Samtidig er våre teknikere også gode kolleger, som ute på arbeidsplassen kommuniserer tydelig og snakker et språk som alle kan forstå.