Print Friendly, PDF & Email

Supplement Service

Supplement Service er den ideelle løsningen når produsenter eller distributører har behov for Nordic Service Group sin kompetanse på bestemte tidspunkt eller i forhold til utvalgte produkter. Vi kommer på banen i høysesongen, i fellesferien eller når vi, med vår plassering i alle de fire store nordiske landene, er geografisk riktig tilstede for en oppgave.

Med Supplement Service får du høy fleksibilitet. Du sparer på de faste omkostningene og vi tar det administrative arbeidet i forhold til de elementer vi har ansvar for. Du overlater oppgaven til et kompetent team, hvor teknikerne alltid holder seg oppdaterte gjennom vårt samarbeid med dere som distributør, eller direkte med produsenten.

Samtidig er våre teknikere også gode kolleger, som ute på arbeidsplassen kommuniserer tydelig og snakker et språk som alle kan forstå.