Print Friendly, PDF & Email

Distributör / Producent

Lokal service på internationell nivå

Många privata och offentliga verksamheter har valt Nordic Service Group som samarbetspartner för att vi levererar effektiv service av medicinsk och laboratorieteknisk utrustning med en yrkeskunnighet på hög nivå. Vi kan alltid nås via telefon och har dessutom egna verkstäder. Men vi är också redo att åka ut från fler än 10 platser i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Vi finns alltid nära till hands.

Nordic Service Group underhåller många typer av både low-end och high-end utrustning och vårt signum är att ställa precisa diagnoser. Alla våra tekniker är utbildade hos företag i bland annat England, Tyskland, Frankrike och Italien. Vi är processorienterade och arbetar endast med inställbar testutrustning.

Förutom den stora tekniska yrkeskunnigheten är Nordic Service Groups medarbetare kända för god samarbetsvilja, bra kommunikation och snabb respons på alla uppdrag.

Vi är oberoende och lojala.

Det finns två sätt som Nordic Service Group kan hjälpa sina samarbetspartners i Norge, Sverige, Finland och Danmark på.  Det kan vara genom ett avtal om All Service där vi tar hand om alla processer, uppgifter och all kontakt med slutkunden. Eller genom ett Supplement Service-avtal där vi hjälper till vid särskilda perioder, med särskilda uppgifter eller i bestämda geografiska områden.

All and Supplement Service

Vi är oberoende och lojala mot våra kunder. Våra medarbetare arbetar diskret och behandlar allt de vet, ser och hör med stor förtrolighet.  Vi är pålitliga och kända för att få det till att fungera, både när det gäller tekniken och samarbetet. Det är ett anseende som vi dagligen arbetar med att värna om.