Print Friendly, PDF & Email

All Service

Att överlåta serviceuppgifterna av sina slutkunder till andra är ett stort beslut att ta. Men med den riktiga samarbetspartnern ger det både ekonomiska och praktiska fördelar.

Genom att låta Nordic Service Group utföra all service kan du som distributör eller producent använda din energi på andra uppgifter. Vi står för all administration, sörjer för dokumentationen, den tekniska kundkontakten och säkrar i övrigt att det alltid finns en välfungerande relation mellan er och slutkunden.

Men främst står vi för en yrkeskunskap som är på hög nivå. Du överlämnar uppgifterna till en kompetent grupp av tekniker som ständigt håller sig ajour med den senaste kunskapen genom vårt samarbete med er som distributör eller direkt med företaget som producerar.

Samtidigt är våra tekniker goda kollegor som på arbetsplatserna kan kommunicera på ett tydligt sätt och tala på ett språk som alla kan förstå.