Print Friendly, PDF & Email

Supplement Service

Supplement Service är den perfekta lösningen när distributörer eller företag som producerar har behov för NSGs färdigheter på bestämda tidpunkter eller med speciella produkter. Vi kan tillträda under högsäsongen, under semestern eller när vår placering i alla de fyra stora nordiska länderna är den geografiskt riktiga för ett uppdrag.

Med supplement service märker du hur flexibiliteten höjs, du märker besparingar på de fasta omkostnaderna och vi står dessutom för det administrativa arbetet för de delar vi ansvarar för. Du överlämnar uppdraget till en kompetent grupp av tekniker som alltid håller sig ajour med den senaste kunskapen genom vårt samarbete.

Samtidigt är våra tekniker goda kollegor som på arbetsplatserna kan kommunicera på ett tydligt sätt och tala på ett språk som alla kan förstå.