Laboratoriolaitteiden huolto

Laboratoriolaitteiden huolto on usein välttämätöntä tutkimustulosten luotettavuuden varmistamisen kannalta. Säännöllinen huolto parantaa laitteen toimintavarmuutta ja ennaltaehkäisee vikaantumisia. NSG tekee tiivistä huoltoyhteistyötä tunnettujen laboratoriolaitevalmistajien kanssa.

Laboratoriolaitteiden määräaikaishuolto

Useimmat laboratoriolaitteet vaativat säännöllisen määräaikaishuollon tutkimustulosten ja toimintavarmuuden takaamiseksi. Laitteen käytössä on näin ollen suositeltavaa huomioida laitevalmistajan ilmoittama huoltoväli, jonka myötä minimoidaan mahdolliset vikaantumiset. Laboratoriolaitteiden huolto pitää sisällään usein kuluvien osien tarkistamisen tai vaihtamisen, joka on välttämätöntä toimintavarmuuden kannalta. Otathan ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme laitteenne vuosihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Laboratoriolaitteiden korjaukset

Noudattamalla laitevalmistajan suosittelemaa määräaikaishuoltoväliä, vikaantumisaste vähentyy useimmiten selvästi. Vikatapauksissa annamme ennakkoon kustannusarvion ennen huollon toteutusta. Suoritamme laboratoriolaitteiden korjauksia pääsääntöisesti asiakkaiden tiloissa, mutta laitteen voi lähettää myös toimipisteeseemme huoltoon.

Laboratoriolaitteiden varaosat

Käytämme kaikkien laboratoriolaitehuoltojen yhteydessä laitevalmistajien alkuperäisvaraosia. Mikäli haluatte tilata ainoastaan varaosan, otathan ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oletko laitetoimittaja tai valmistaja? Teemme huoltoyhteistyötä eri laitevalmistajien ja laitemyyjien kanssa. Ota yhteyttä niin kerromme toiminnastamme mielellämme lisää.

Huollamme mm. seuraavia laboratoriolaitteita:

Hematologian analysaattoreiden määräaikaishuolto tulee suorittaa laitevalmistajan ohjeistuksen mukaisella huoltovälillä. Säännöllisesti huollettu laite on toimintavarmempi ja antaa toistettavia ja tarkempia tuloksia.

Hematologian analysaattorin määräaikaishuolto pitää sisällään mm.

 • Ulkoisen ja sisäisen puhdistuksen (mm. laskentakammiot, näytteenottoneulan ja huuhtelublokin, sekä jätesäiliön)
 • Huoltoon kuuluvien varaosien vaihtamisen
 • Taustan tarkistamisen
 • Kontrollin tarkistamisen
 • Yleiset herkkyyssäädöt (WBC, RBC, PLT ja HGB)
 • Kalibrointikertoimien tarkastamisen ja tarvittaessa säätämisen
 • Tarvittaessa laitteen ohjelmistopäivityksen

Sentrifugit vaativat säännöllisen määräaikaishuollon, jotta laite toimii suunniteltun mukaisesti ja luotettavasti. Määräaikaishuolto pitää sisältään laitevalmistajan vaatimat huoltotoimenpiteet, sekä kierrosnopeuksien mittauksen.

Sentrifugin määräaikaishuolto pitää sisällään mm.

 • Toimintojen tarkistuksen
 • Visuaalisen tarkistuksen
 • Laitteen puhdistuksen
 • Kuluvien osien tarkistuksen ja mahdollisen vaihdon
 • Tarvittaessa ohjelmistopäivityksen
 • Kierrosnopeuksien mittauksen
 • Lämpötilamittauksen (jäähdyttävät sentrifugit)

Inkubaattorin määräaikaishuolto tulee suorittaa laitevalmistajan määrittelemällä huoltovälillä. Tällä varmistetaan, että kaapin olosuhteet vastaavat sille asetettuja vaatimuksia.

Inkubaattorin määräaikaishuolto pitää sisällään mm.

 • Lämpötilavalidoinnin
 • C02 validoinnin
 • C02 sensorien toiminnan tarkistuksen
 • Tarvittaessa sensorien ja suodattimien vaihtamisen
 • Toimintojen tarkistuksen

PCR-laitteet vaativat säännöllisen väliajoin määräaikaishuollon. Ainoastaan laitevalmistajan määrittelemä huoltoväliä noudattamalla voidaan taata tutkimustulosten luotettavuus.

PCR-laitteiden määräaikaishuolto sisältää mm.

 • Laitteen ulkoisen tarkistuksen ja puhdistuksen
 • Toimintojen tarkistuksen
 • Validoinnin
 • Mahdollisen ohjelmistopäivityksen

Syväjääpakastimille tulee suorittaa määräaikaishuolto laitevalmistajan määräämällä huoltovälillä. Määräaikaishuollon myötä varmistetaan, että syväjääpakastin toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Syväjääpakastimen määräaikaishuolto pitää sisällään mm.

 • Lämpötilakalibroinnin
 • Tiivisteiden tarkistuksen
 • Hälytystoimintojen tarkistuksen
 • Automaattisen käynnistystoimininon tarkistuksen
 • Lämmitysventtiilin kunnon tarkistuksen
 • Suodattaminen kunnon tarkistuksen

Biophotometrin määräaikaishuolto tulee suorittaa laitevalmistajan määrittämällä huoltovälillä. Säännöllisellä huollolla varmistetaan, että Biophotometri toimii laitevalmistajan vaatimusten mukaisesti.

Biophotometrin määräaikaishuolto sisältää mm.

 • Toimintojen tarkistuksen
 • Visuaalisen tarkistuksen
 • Laitteen puhdistuksen
 • Fotometrian tarkkuuden tarkistuksen
 • Määrättyjen aallonpituuksien tarkistus testifilttereiden aavulla
 • Mahdollisen ohjelmistopäivityksen

Spektrofotometreille tulee suorittaa määräaikaishuolto valmistajan ohjeistaman huoltovälin mukaisesti. Ainoastaan säännöllisellä huollolla voidaan taata spektrofotometrin toimivan laitevalmistajan vaatimusten mukaisesti.

Spektrofotometrin määräaikaishuolto pitää sisällään mm.

 • Laitteen puhdistuksen
 • Visuaalisen tarkistuksen
 • Toimintojen tarkistuksen
 • Mahdollisen ohjelmistopäivityksen
 • Fluoresenssi testin
 • Aallonpituuksien ja fotometrin tarkkuuden mittauksen

Ravistelijan määräaikaishuolto tulee suorittaa laitevalmistajan ohjeistusten mukaisella huoltovälillä. Säännöllisellä huollolla varmistetaan, että laite toimii turvallisesti ja tarkoituksensa mukaisesti.

Ravistelijan määräaikaishuolto pitää sisällään mm.

 • Oven tiivisteiden tarkistuksen/vaihdon
 • Ravistelumekanismin tarkistuksen
 • Hihnan tarkistuksen
 • Ravistelualustan ja näytepidikkeen tarkistuksen
 • Toimintojen tarkistuksen
 • Ravistelunopeuden validoinnin

Lämpö- ja olosuhdekaapille tulee suorittaa määräaikaishuolto laitevalmistajan ohjeistamalla huoltovälillä. Tällä varmistetaan, että kaapin ominaisuudet vastaavat valmistajan vaatimuksia ja näytteet ovat optimaalisessa ja tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.

Lämpö- ja olosuhdekaappien määräaikaishuolto pitää sisällään mm.

 • Lämpötilakalibroinnin laitevalmistajan määräämistä mittauspisteistä
 • Tiivisteiden tarkistuksen
 • Toimintojen tarkistuksen
 • Muut laitevalmistajan vaatimat tarkistukset

Kysy lisää huoltotoiminnastamme ja pyydä tarjous.

Ota yhteyttä!