Forebyggende vedlikehold er nødvendig for å sørge for at laboratorieutstyr fungerer som det skal og forskningsresultatene er pålitelige. Regelmessig utført vedlikehold handler om å forlenge levetiden til laboratorieutstyret

Forebyggende vedlikehold av laboratorieutstyr

De fleste typer laboratorieutstyr krever regelmessig utført vedlikehold for å sikre at forskningsresultatene er gyldige og at utstyret fungerer uten forsinkelser. Det er viktig å være oppmerksom på produsentens anbefalinger for vedlikeholdsperioden. Under vedlikehold blir utstyret kalibrert, det utføres nødvendig utskiftning av deler og generelle funksjoner kontrolleres. Nordic Service Group bruker kun kalibrert testutstyr og all service er sporbar.

Reparasjon av laboratorieutstyr

Når produsentens anbefalinger for forebyggende vedlikehold følges, er utstyret mer pålitelig i bruk. Hvis det oppstår feil på utstyret, er vi klare til å hjelpe deg på stedet så raskt som mulig. Mindre utstyr kan også sendes til vårt verksted lokalt i hele Norden. Vi har lokale direktelinjer for kundestøtte, som skal hjelpe deg med å finne den beste løsningen.

Reservedeler

Vi bruker kun originale reservedeler under vedlikehold og reparasjon av utstyr. Vi selger og leverer reservedeler til laboratorieutstyr. Hvis du er på jakt etter bare originale reservedeler, vennligst kontakt din lokale Nordic Service Group-avdeling, så vil vi hjelpe deg med å finne ut hva du trenger.

Er du distributør eller produsent? Vi er alltid på jakt etter nye muligheter til å dele vår ekspertise med andre. Ta kontakt med vår lokalavdeling for å få vite mer.

Vi utfører for eksempel service på følgende laboratorieutstyr:

Sentrifuger er regulert for å oppfylle sikkerhetskrav og anbefalinger for mekanisk sikkerhet så vel som elsikkerhet. Vedlikehold må utføres årlig for å sikre funksjonalitet og sikkerhet for låsemekanismen, ubalansebryteren og rotoren, og avdekke korrosjon og slitasje. I tillegg er det også nødvendig med elsikkerhetstester, inkludert uønsket jordkontakt og tilkobling.

Vedlikehold utføres i henhold til servicehåndbøkene fra produsentene og kan omfatte:

 • Funksjonstest
 • Visuell inspeksjon innvendig og utvendig
 • Inspeksjon av låse- og bremsemekanisme
 • Rotorsjekk
 • Ubalansekontroll
 • Kalibrering og mulige justeringer
 • Generell rengjøring av instrumentet
 • Nødvendig utskiftning av deler i henhold til produsentens anbefalinger

På kuvøser er det nødvendig med årlig forebyggende vedlikehold for å sikre at temperatur, CO2 og funksjoner er i henhold til spesifikasjonene. Dette vil redusere sannsynligheten for driftsstans og sikre at den fungerer som den skal.

Vedlikehold utføres i henhold til servicehåndbøkene fra produsentene og kan omfatte:

 • Funksjonstest av skjerm
 • Slanger lekkasjetestes
 • Kontroll av lokk og bakside
 • Test og kalibrering av CO2-settpunkt
 • Test og kalibrering av temperatur-settpunkt
 • Test og kalibrering av RH-settpunkt
 • Generell rengjøring av instrumentet
 • Arbeidstid under service/vedlikehold

Det må utføres service på shakere i henhold til produsentens anbefalinger. Regelmessig utført vedlikehold sikrer at shakere er trygge å bruke og fungerer i henhold til produsentens standarder.

Forebyggende vedlikehold av shakeren omfatter for eksempel:

 • Visuell kontroll
 • Kontroll av shaker-mekanismen
 • Kontroll av drivmotor
 • Kontroll av drivrem
 • Funksjonstester
 • Kalibrering av hastighet for shaker

Det må utføres service på varmeskapene i henhold til produsentens anbefalinger. Det er viktig å sørge for at forholdene er optimale for det riktige formålet.

Forebyggende vedlikehold av varmeskap omfatter for eksempel følgende prosesser:

 • Temperaturkalibrering i henhold til produsentens anvisninger
 • Visuell kontroll
 • Intern kontroll

Regelmessig utført vedlikehold for mikroskop er nødvendig for å hindre forsinkelser under forskningen. Nordic Service Group er en autorisert serviceorganisasjon for flere produsenter av mikroskop.

Forebyggende vedlikehold av mikroskop omfatter for eksempel følgende prosesser:

 • Rengjøring av optiske deler
 • Inspeksjon av elektrisk system
 • Rengjøring av tilbehør
 • Justering av fluorescens

Pipetter gjennomgår kalibrering og testing for å sikre at de oppfyller spesifikasjonene i standardene: ISO 8655, DIN 12650 eller SOP (standard driftsprosedyre). Dette bør utføres årlig for å sikre at pipettevolumene fungerer som de skal med tanke på justering og mulig utskifting av gamle deler.

Nordic Service Group tilbyr både sporbare kalibreringer og godkjente kalibreringer.

Vedlikehold utføres i henhold til servicehåndbøkene fra produsentene og kan omfatte:

 • Funksjonstest.
 • Visuell inspeksjon innvendig og utvendig.
 • Inspeksjon av mekanikk og slitedeler.
 • Volumkalibrering med vektmålingsutstyr.
 • Smøring.
 • Generell rengjøring av instrumentet

PCR-instrumentene skal godkjennes, kalibreres og funksjoner skal sjekkes for å sikre at instrumentene oppfyller produsentens spesifikasjoner. Det anbefales å gjøre dette hvert år for å sørge for opprettholdt drift og sikkerhet med hensyn til temperaturen i brønnene. Det elektriske systemet bør kontrolleres med tanke på jording, lekkasjestrøm og tilkobling.

Vedlikehold utføres i henhold til servicehåndbøkene fra produsentene og kan omfatte:

 • Funksjonstest.
 • Temperaturkontroll av varmesperrene.
 • Kontroll av temperatur i lokk.
 • Visuell inspeksjon av instrumenter og brønner.
 • Kontroll av viftesystem/varmeutstrålingssystem.
 • Generell rengjøring av instrumentet og brønnene

Det må utføres service på hematologianalysatorer i henhold til produsentens anbefalinger. Bare gjennom regelmessig vedlikehold er det mulig å oppnå pålitelige resultater.

Forebyggende vedlikehold av hematologianalysatorer omfatter vanligvis:

 • Utvendig og innvendig rengjøring
 • Utskiftning av bestemte deler
 • Betjeningskontroll
 • Justeringer av WBC, RBC, PLT og HGB
 • Kalibrering
 • Mulig programvareoppdatering

Det må utføres service på TOC-analysatorer i henhold til produsentens anbefalinger. Regelmessig utført vedlikehold sikrer at TOC-analysatorer er trygge å bruke og fungerer i henhold til produsentens krav.

Forebyggende vedlikehold av TOC-analysatorer omfatter for eksempel:

 • Visuell kontroll
 • Rengjøring og smøring av visse komponenter
 • Kontroll av programvareversjon og mulig oppdatering
 • Nøyaktighetskontroll av bølgelengde
 • Gasstrømnivå, måling (min/maks)
 • Kontroll av feilkode
 • Kjølevann-nivå, kontroll/påfylling
 • Andre nødvendige målinger i henhold til produsenten

Vi forteller deg svært gjerne mer om våre tjenester. Ta kontakt med din lokalavdeling for å få mer informasjon.

Kontakt oss