Kalibrering av testutstyr

Testutstyr må kalibreres årlig for å gjøre målingene mer pålitelige. Vi kalibrerer testutstyret i autoriserte Fluke-kalibreringslaboratorier som befinner seg i Holland og England. I tillegg til kalibreringen oppdateres utstyret med nyeste programvare- og fastvareversjon. Bare autoriserte tjenesteleverandører kan utføre disse oppdateringene.

Reparasjon av testutstyr

Hvis det oppstår feil på utstyret, oppgir vi alltid estimerte kostnader basert på hva slags feil det er. Reparasjon er vanligvis den mest kostnadseffektive måten å vedlikeholde utstyret på hvis produktstøtte fortsatt er tilgjengelig. Kalibrering utføres alltid under reparasjonen.

Levere testutstyr for service

Du kan levere utstyret ditt til vårt lokale Nordic Service Group-kontor:

Danmark
Norge
Finland

Dersom produsentens anvisninger om kalibreringsperiode følges, vil målingen gi pålitelige resultater.

Spør mer om kalibreringsprosessen

  Jeg vil gerne bli kontaktet
  via e-postvia telefon

  Vi kalibrerer for eksempel følgende testutstyr:

  • Pasientsimulatorer
  • Infusjonspumpeanalysatorer
  • Hjertestarteranalysatorer
  • Gasstrømanalysatorer
  • Elsikkerhetsanalysatorer
  • Neonatalt utstyr
  • Elektrokirurgiske analysatorer
  • Digitale trykkmålere

  Finner du ikke utstyret ditt på listen? Ta kontakt med ditt lokale Nordic Service Group-kontor for mer informasjon.

  Kontakt oss