Autorisert service av høy kvalitet i hele Norden

Mange private og offentlige organisasjoner har valgt Nordic Service Group som sin partner, siden vi tilbyr fagkunnskap av høy kvalitet og effektiv service av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Vi kan alltid nås på telefon, og vi har også våre egne serviceverksteder. Men vi er også klare til å ta turen ut fra en av mer enn 10 lokaliteter i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vi er alltid nær sluttkunden.

Nordic Service Group tilbyr vedlikehold for et bredt spekter av både rimelig og kostbart utstyr, og signaturen vår er nøyaktige diagnoser. Alle de biomedisinske ingeniørene våre gjennomgår opplæring i selskaper over hele Europa, inkludert England, Tyskland, Frankrike og Italia. Vi er prosessorienterte og arbeider bare med kalibrert testutstyr. All service som utføres er sporbar.

I samsvar med verdiene våre er vi alltid åpne for nye arbeidsmetoder. Nordic Service er kjent for enkelt samarbeid, gode kommunikasjonsevner og rask respons på alle oppgaver.

De to vanligste måtene å begynne å bygge godt samarbeid på:

Jesper Jørgensen

Managing Director
  • sales.dk@nordicservicegroup.com

  • + 45 8888 7113

Å overlate alt servicearbeidet for sluttkundene dine til noen andre er en kritisk beslutning å ta. Men med den rette partneren kan dette gi både økonomiske og driftsmessige fordeler.

Ved å la Nordic Service Group ta seg av alt servicearbeidet ditt, kan du som distributør eller produsent vende oppmerksomheten og energien din mot mer presserende problemer. Vi har ansvaret for all administrasjon, vi sørger for dokumentasjon og teknisk kundenettverk, og vi forsikrer oss om at det er et godt forhold mellom deg og sluttkunden.

Men det viktigste av alt er at vi sørger for fagkunnskap på høyt nivå. Du overlater arbeidet til en kompetent gruppe biomedisinske ingeniører som hele tiden holder seg oppdatert på siste nytt innen informasjon, gjennom vårt samarbeid med deg som distributør eller direkte med produsenten.

Tilleggsservice er den perfekte løsningen når distributører eller produsenter har behov for ytterligere ferdigheter og ekspertise på bestemte tidspunkter eller innenfor bestemte produktområder. Vi kan ta en jobb i høysesongen, i ferier eller når våre lokaliteter i et av de fire største nordiske landene er geografisk riktig plassert for et oppdrag.

Hvis du benytter deg av vår tilleggsservice, vil du oppleve økt fleksibilitet og spare penger på faste kostnader. Vi har også ansvar for de administrative oppgavene innenfor de områdene der vi arbeider. Du overlater servicearbeidet til en kompetent gruppe biomedisinske ingeniører som hele tiden holder seg oppdatert på siste nytt innen informasjon gjennom vårt samarbeid.