Certifierad service av hög kvalitet inom hela Norden

Många privata och offentliga organisationer har valt Nordic Service Group som sin partner, eftersom vi kan erbjuda expertis av hög kvalitet och effektiv service av medicinsk utrustning och laboratorieutrustning. Du kan alltid nå oss på telefon och vi har även egna serviceverkstäder. Vi är dessutom beredda att ge oss ut till dig, från något av våra drygt tio serviceställen i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Vi finns alltid nära våra slutkunder.

Nordic Service Group erbjuder underhåll för en lång rad såväl enkla som mycket avancerade enheter, och vårt signum är vår förmåga att ställa korrekta diagnoser. Alla våra biomedicinska tekniker genomgår utbildning i företag över hela Europa, inklusive England, Tyskland, Frankrike och Italien. Vi är processorienterade och arbetar endast med kalibrerad testutrustning. All service som vi utför är spårbar.

I enlighet med våra värderingar är vi alltid flexibelt inställda till nya arbetsmetoder. Vi på Nordic Service Group är kända för vår samarbetsförmåga, vår välfungerande kommunikation och vårt snabba agerande vid alla typer av arbeten.

De två vanligaste sätten att bygga ett bra samarbete:

Karina Prieske Petersen

Sales Manager
  • sales.dk@nordicservicegroup.com

  • +45 8888 7225

Att överlämna allt servicearbete för era slutkunder till någon annan är ett stort beslut. Men med rätt partner finns det chans till både ekonomiska och driftsmässiga fördelar.

Genom att låta Nordic Service Group hantera allt ert servicearbete kan ni som distributör eller tillverkare rikta er uppmärksamhet och energi mot andra och mer angelägna frågor. Vi ansvarar för all administration, vi sköter dokumentationen och den tekniska kundkontakten och vi ser till att det alltid finns en välfungerande relation mellan er och er slutkund.

Och det viktigast av allt – vi erbjuder en hög nivå av professionell fackkunskap. Ni överlämnar arbetet till en kompetent grupp av biomedicinska tekniker som ständigt håller sig uppdaterade om den senaste kunskapen genom samarbetet med er som distributör eller genom direkt kontakt med tillverkaren.

Kompletterande service är den perfekta lösningen när distributörer eller tillverkare är i behov av ytterligare kompetens och kunnande vid specifika tidpunkter eller inom specifika produktområden. Vi kan hjälpa till under högsäsong, under semestern eller när något av våra serviceställen i någon av de fyra stora nordiska länderna ligger bra till geografiskt för ett uppdrag.

Genom att använda vår kompletterande service får ni en större flexibilitet och ni kan göra besparingar på fasta kostnader. Vi ansvarar även för de administrativa uppgifterna inom de områden där vi arbetar. Ni överlämnar servicen till en kompetent grupp av biomedicinska tekniker som ständigt håller sig uppdaterade om den senaste kunskapen genom samarbetet med er.