Elsäkerhetstester

Nordic Service Group erbjuder även tjänster kopplade till elsäkerhetstester. Det är alltid viktigt att upprätthålla en fullgod servicenivå, med utgångspunkt i en riskanalys – i synnerhet när det handlar om ackreditering inom området medicintekniska produkter.

Elsäkerhetstestning är viktigt för att trygga en säker drift av alla medicintekniska produkter som befinner sig nära patienter och använder elektricitet.

Myndigheterna har fastställt strikta krav för dessa typer av instrument på de nordiska marknaderna. I lokala bestämmelser kan det finnas krav på att ett instrument överensstämmer med säkerhetsstandarderna. Nordic Service Group kan vägleda och hjälpa din organisation att uppfylla sådana standarder. Varje produkt måste klara olika säkerhetstester, som högspänningstest, test av isolationsresistans, läckagetest, test av jordslutningsström, test av ström vid direktkontakt eller test av ström vid patientkontakt. Dessa tester ingår i de internationella IEC-standarderna 61010, 60601 eller den nya 62353.