El-sikkerhed

Nordic Service Group tilbyder kontrol af el-sikkerhed. Det er altid vigtigt at opretholde et passende serviceniveau baseret på en risikoanalyse, især hvad angår officiel godkendelse inden for medicinsk udstyr.

Kontrol af el-sikkerheden er vigtig for at opnå sikker anvendelse af medicinsk udstyr, der er placeret tæt på patienterne og bruger elektricitet.

Myndighederne har opstillet strenge krav til instrumenter på de nordiske markeder. Alt efter de lokale bestemmelser kan det være obligatorisk, at et instrument opfylder bestemte sikkerhedsstandarder. Nordic Service Group kan vejlede og hjælpe din virksomhed med at opfylde sådanne standarder. Hvert produkt skal bestå sikkerhedstestene, for eksempel højspændingstesten, isolationsmodstandstesten, afledningstesten, jordafledningsstrømtesten, indkapslingsafledningsstrømtesten eller patientafledningsstrømtesten. Disse test er inkluderet i de internationale IEC-standarder 61010 og 60601 eller den nye 62353.

Nordic Service Group er autoriseret distributør af Fluke Biomedical produkter, og vores medicoteknikkere bruger bla. Fluke ESA serien som ESA 1612, ESA 615 og ESA 620 til at teste el-sikkerheden.