Service af laboratorieudstyr

Forebyggende vedligeholdelse er nødvendigt for at sikre, at laboratorieudstyret fungerer korrekt, og at forskningsresultater er pålidelige. Regelmæssigt udført vedligeholdelse handler om at forlænge laboratorieudstyrets levetid

Forebyggende vedligeholdelse af laboratorieudstyr

Det meste laboratorieudstyr kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at forskningsresultater er valide, og udstyret fungerer uden forsinkelser. Det er vigtigt at være opmærksom på producentens anbefalinger til vedligeholdelsesinterval. Under vedligeholdelse kalibreres udstyret, reservedele udskiftes eventuelt, og de overordnede funktioner kontrolleres. Nordic Service Group benytter kun kalibreret testudstyr, og al service kan spores.

Reparation af laboratorieudstyr

Ved at følge producentens anbefalinger til forebyggende vedligeholdelse bliver udstyret mere pålideligt i brug. Vi er klar til at hjælpe på stedet så hurtigt som muligt, hvis udstyret ikke fungerer. Mindre udstyr kan også sendes til et af vores lokale værksteder i hele Norden. Vi har lokal hotlinesupport, der kan hjælpe dig med at finde den bedst mulige løsning.

Reservedele

Vi bruger kun originale reservedele til vedligeholdelse og reparation af udstyr. Vi sælger og leverer reservedele til laboratorieudstyr. Kontakt den lokale Nordic Service Group-afdeling, hvis du kun søger originale reservedele, så hjælper vi dig med at finde ud af, hvad du har brug for.

Er du forhandler eller producent? Vi er altid interesseret i nye muligheder for at dele ud af vores ekspertise. Kontakt den lokale afdeling, hvis du ønsker mere information.

Nordic Service Group er autoriseret forhandler af Fluke produkter i Norden. Læs mere om Fluke og deres produkter her

Vi servicerer for eksempel følgende laboratorieudstyr:

Centrifuger reguleres, så de opfylder sikkerhedskravene og følger anbefalingerne vedrørende mekanisk sikkerhed og el-sikkerhed. Vedligeholdelse skal udføres årligt af hensyn til låsemekanismens, udligningskontaktens og rotorernes funktion og sikkerhed samt korrosion og slitage. Derudover er der behov for kontrol af el-sikkerheden, herunder jordafledning og forbindelser.

Vedligeholdelsen vil blive afstemt med producenternes servicemanualer og kan omfatte:

 • Kontrol af funktioner
 • Visuel inspektion indvendigt og udvendigt
 • Inspektion af låse- og bremsemekanisme
 • Rotorkontrol
 • Kontrol af ubalancer
 • Kalibrering og eventuelt justering
 • Generel rengøring af instrumentet
 • Eventuelt udskiftning af reservedele i henhold til producentens anbefalinger

Inkubatorer kræver årlig forebyggende vedligeholdelse for at sikre, at temperatur, CO2 og funktionerne er inden for specifikationerne. Det vil mindske sandsynligheden for driftsforstyrrelser og sikre, at udstyret fungerer korrekt.

Vedligeholdelsen vil blive afstemt med producenternes servicemanualer og kan omfatte:

 • Funktionstest af display
 • Lækagetests af slanger
 • Kontrol af låg og bagbeklædning
 • Test og kalibrering af referencepunkt for CO2
 • Test og kalibrering af referencepunkt for temperatur
 • Test og kalibrering af referencepunkt for relativ luftfugtighed
 • Generel rengøring af instrumentet
 • Arbejdstid under service/vedligeholdelse

Rystemaskiner skal serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Regelmæssigt udført vedligeholdelse sikrer, at rystemaskinerne er sikre at bruge, og at de fungerer i overensstemmelse med producentens standarder.

Den forebyggende vedligeholdelse af en rystemaskine kan for eksempel omfatte:

 • Visuel kontrol
 • Kontrol af rystemaskinens mekanisme
 • Kontrol af styremotoren
 • Kontrol af drivrem
 • Kontrol af funktioner
 • Kalibrering af rystemaskinens hastighed

Varmeskabe skal serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Det er vigtigt at sikre, at betingelserne er optimale til det tilsigtede formål.

Forebyggende vedligeholdelse af varmeskabe kan for eksempel omfatte følgende opgaver:

 • Kalibrering af temperatur i overensstemmelse med producentens anvisninger
 • Visuel kontrol
 • Indvendig kontrol

Regelmæssigt udført vedligeholdelse af mikroskoper er nødvendigt for at forhindre forsinkelser under forskning. Nordic Service Group er autoriseret servicevirksomhed for flere producenter af mikroskoper.

Forebyggende vedligeholdelse af mikroskoper kan for eksempel omfatte følgende opgaver:

 • Rengøring af optiske dele
 • Inspektion af det elektriske system
 • Rengøring af tilbehør
 • Justering af fluorescens

Pipetter kalibreres og testes for at sikre, at de opfylder specifikationerne i standarderne: ISO 8655, DIN 12650 eller SOP (Standard Operating Procedure). Dette bør gøres årligt for at sikre, at pipettevolumenerne fungerer og kan være i form af justering og eventuelt udskiftning af ældre dele.

Nordic Service Group tilbyde både sporbar kalibrering og officielt godkendt kalibrering.

Vedligeholdelsen vil blive afstemt med producenternes servicemanualer og kan omfatte:

 • Kontrol af funktioner.
 • Visuel inspektion indvendigt og udvendigt.
 • Inspektion af mekanik og sliddele.
 • Volumenkalibrering med vægtmåleudstyr.
 • Smøring.
 • Generel rengøring af instrumentet

PCR-instrumenter skal valideres, kalibreres og funktionstjekkes for at sikre, at de opfylder producentens specifikationer. Det anbefales, at det gøres årligt af hensyn til instrumenternes drift og sikkerhed hvad angår temperaturerne i brøndene. Det elektriske system bør kontrolleres for så vidt angår jording, lækstrøm og forbindelser.

Vedligeholdelsen vil blive afstemt med producenternes servicemanualer og kan omfatte:

 • Kontrol af funktioner.
 • Validering af de termiske blokkes temperatur.
 • Kontrol af temperaturen i lågene.
 • Visuel inspektion af instrumenter og brønde.
 • Kontrol af ventilationssystem/varmeafledningssystem.
 • Generel rengøring af instrument og brønde.

Hæmatologi-analysatorer skal serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Kun med regelmæssig vedligeholdelse er det muligt at opnå pålidelige resultater.

Forebyggende vedligeholdelse af hæmatologi-analysatorer består typisk af:

 • Udvendig og indvendig rengøring
 • Udskiftning af specifikke reservedele
 • Kontrol af styring
 • Justering af WBC, RBC, PLT og HGB
 • Kalibrering
 • Eventuelt opdatering af software

TOC-analysatorer skal serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Regelmæssigt udført vedligeholdelse sikrer, at TOC-analysatorerne er sikre at bruge, og at de fungerer i overensstemmelse med producentens krav.

Den forebyggende vedligeholdelse af en TOC-analysator kan for eksempel omfatte:

 • Visuel kontrol
 • Rengøring og smøring af specifikke komponenter
 • Kontrol af softwareversion og eventuelt opdatering
 • Kontrol af bølgelængdepræcision
 • Måling af gasflow (min./maks.)
 • Kontrol af fejlkoder
 • Kontrol/påfyldning af kølevand
 • Andre målinger, der er nødvendige ifølge producenten

Vi fortæller gerne mere om vores serviceydelser. Kontakt den lokale afdeling, hvis du ønsker mere information.

Kontakt os