Beskyttelse af persondata

Nordic Service Group behandler kundernes persondata i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) i EU. I den forbindelse har Nordic Service Group implementeret en datapolitik i henhold til gældende EU-lovgivning og lokale love.

Den registreredes rettigheder

Nordic Service Group respekterer fuldt ud den registreredes ret til og ønsker om fortroligheden af alle persondata, der udleveres/indsamles i forbindelse med Nordic Service Groups arbejde og behandling af nævnte data. Vi er opmærksomme på nødvendigheden af, at alle persondata, der kan blive udleveret til os/indsamlet af os, beskyttes, begrænses og bearbejdes korrekt.

Betegnelsen persondata dækker alle data, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, den pågældende persons fornavn og efter navn, alder, køn, arbejdsadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger osv. Disse kan blive bearbejdet med henblik på at forsyne kunderne med elementer som nyhedsbreve eller instrumentservice.

Hos Nordic Service Group bearbejder vi vores kundedata i forbindelse med vores arbejde, og vi sletter eller anonymiserer regelmæssigt alle data, der er overført til os [contact details such as name, telephone and email]. Disse oplysninger opbevares, så længe [our contract/guarantor liability/cooperation] gør sig gældende. Eller hvis der er et lovkrav om at opbevare data, idet der tages højde for den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og den supplerende lokale registerlovgivning.

Nordic Service Group respekterer en persons ret til at berigtige hans/hendes persondata og til at få dem slettet. Dette gælder også kundedata. Vi vil derfor slette alle data efter anmodning derom, idet der tages højde for den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og den supplerende lokale registerlovgivning.
Kun Nordic Service Groups medarbejdere har adgang til persondata og kun i den udstrækning, det er nødvendigt for at løse en opgave [which we have agreed/are obligated to].

Dine rettigheder

En registreret person har visse rettigheder ifølge den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR):

  • Ret til adgang

  • Ret til berigtigelse

  • Ret til sletning

  • Ret til at begrænse behandling

  • Ret til flytbarhed af dataene

  • Ret til at gøre indsigelse

Sikkerhedsbrud

Nordic Service Group skal straks indberette brud på sikkerheden til tilsynsmyndighederne inden for højst 72 timer. Hvis et brud på sikkerheden kan have betydning for de registrerede, skal vi også underrette dem om det inden for samme tidsramme.

Website

Hvis du giver dit samtykke, når du besøger vores website, vil der blive sendt cookies til din computer via browseren. Dette gør det muligt for vores website at genkende din browser og hente oplysninger. Formålet er at gøre oplevelsen lettere for kunden og udarbejde statistikker om trafik osv.

Kontakt

Du kan kontakte den lokale kontaktperson hos NSG, hvis du har spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik.

Klager

Klager skal stiles til Datatilsynet.