Henkilötietojen käsittely

Nordic Service Group käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja yleisen Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Nordic Service Group noudattaa tietojen käsittelyssä Euroopan unionin määräyksiä ja paikallisia lakeja.

Tiedon kohteena olevan henkilön oikeudet

Nordic Service Group kunnioittaa tiedon kohteena olevan henkilön tahtoa luottamuksellisuuden ja henkilökohtaisten tietojen osalta, jonka Nordic Service Group on kerännyt yhteistyön myötä. Olemme tietoisia asiakkaan tarpeesta suojella, rajoittaa ja käsitellä kaikkea henkilökohtaista tietoja.

Henkilökohtaisella tiedolla tarkoitetaan tietoja, jonka avulla henkilö voidaan identifioida. Tämänkaltaisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, ikä, sukupuoli, työpaikan osoite tai muu osoite, sähköpostiosoite tai muita yhteystietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää tuotteita koskevien uutiskirjeiden ja lääkintä- ja laboratoriolaitteiden huoltoihin liittyvissä yhteyksissä.

Nordic Service Group käsittelee asiakkaiden tietoja päivittäiseen työhön liittyvien työsuoritteiden yhteydessä. Nordic Service Group poistaa säännöllisesti tai merkitsee anonyymiksi tietoja, joita on toimitettu Nordic Service Groupille, kuten yhteystiedot, henkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tietoja säilytetään luottamuksellisesti sopimuksen ollessa voimassa tai muutoin asiakkaan vaatimalla tietosuojalain ja Euroopan yleisen tietosuojalain mukaisella menettelyllä.

Nordic Service Group poistaa pyynnöstä henkilötietoja ja korjaa pyydettäessä virheellisiä henkilötietoja. Nordic Service Groupin työntekijät käsittelevät henkilötietoja ainoastaan sovittujen tehtävien suorittamisen yhteydessä.

Oikeutesi

Tiedon kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti oikeus:

  • Nähdä kerätyt henkilökohtaiset tiedot

  • Muokata kerättyjä henkilökohtaisia tietoja

  • Pyytää poistettavaksi henkilökohtaisia tietoja

  • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

  • Vaatia henkilötietojen siirtämistä

  • Valittaa tietosuojaviranomaisille

Tietoturvarikkomukset

Nordic Service Groupin raportoi mahdollisista tietoturvavuodoista valvontaviranomaisille. Ilmoitus tehdään viipymättä, kuitenkin viimeistään 72 tuntia tietoturvavuodon jälkeen. Tietoturvarikkomuksesta on ilmoitettava tiedon kohteena olevalle henkilölle saman periaatteen mukaisesti.

Internetsivusto

Mikäli annat suostumuksesi, evästetiedostot lähetään tietokoneellisesti selaimen välityksellä. Tämä mahdollistaa Nordic Service Groupin verkkosivun tunnistaa selaimesi. Tämän tarkoituksena on edistää asiakaskokemusta ja kerätä sivustolla liikennöitiin liittyviä tietoja. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, eikä niiden avulla voi suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Yhteydenotto

Voitte ottaa yhteyttä paikalliseen Nordic Service Groupin edustajaan tietoturvaa koskevissa lisäkysymyksissä.

Kantelu

Mahdollinen kantelu tulee osoittaa paikalliselle tietosuojaviranomaisille.