Beskyttelse av personopplysninger

Nordic Service Group behandler kundenes personopplysninger i henhold til EUs personvernforordning (GDPR). I denne forbindelse har Nordic Service Group innført retningslinjer for databehandling i henhold til eksisterende lovgivning, både innenfor EU og lokalt.

Den registrertes rettigheter

Nordic Service Group respekterer fullt ut den registrerte rett til og ønske om at personopplysninger som er gitt/innhentet i forbindelse med Nordic Service Groups arbeid, samt behandlingen av de ovennevnte dataene, skal være konfidensiell. Vi er oppmerksomme på behovet for å beskytte, begrense og behandle alle personopplysninger som kan bli gitt til oss / innhentet av oss, på en ordentlig måte.

Personopplysninger omfatter alle data som kan brukes til å identifisere en person, inkludert, men ikke begrenset til, personens for- og etternavn, alder, kjønn, jobbadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon osv. Opplysningene kan behandles for å distribuere for eksempel nyhetsbrev eller instrumentservice til kundene.

Nordic Service Group behandler kundedataene våre i forbindelse med arbeidet vårt, og vi vil regelmessig slette eller anonymisere alle opplysninger som har blitt overført til oss [contact details such as name, telephone and email]. Opplysningene lagres så lenge [our contract/guarantor liability/cooperation] gjelder. Eller hvis det er et rettslig krav om å lagre data og med henvisning til EUs personvernforordning og personregisterloven som gjelder lokalt.

Nordic Service Group respekterer en persons rettigheter til å korrigere sine personopplysninger, samt å få dem slettet. Dette omfatter også kundedata. Vi vil derfor slette alle data på forespørsel, med henvisning til EUs personvernforordning og personregisterloven som gjelder lokalt.
Bare ansatte i Nordic Service Group gis tilgang til personopplysninger og bare i den utstrekning det er nødvendig for å løse oppgavene [which we have agreed/are obligated to].

Dine rettigheter

En registrert person har rettigheter i henhold til EUs personvernforordning:

  • Rett til tilgang

  • Rett til korrigering

  • Rett til sletting

  • Rett til begrensning av behandling

  • Rett til dataportabilitet

  • Rett til å klage

Sikkerhetsbrudd

Nordic Service Group må rapportere brudd på sikkerheten til tilsynsmyndighetene, så raskt som mulig, innen maksimalt 72 timer. Hvis et sikkerhetsbrudd kan påvirke de registrerte, må vi også varsle dem om dette innenfor samme tidsramme.

Nettsted

Hvis du gir ditt samtykke når du går inn på nettstedet vårt, sendes det informasjonskapsler til datamaskinen din via nettleseren. Det gjør det mulig for nettstedet vårt å gjenkjenne nettleseren din og innhente informasjon. Målet er å forbedre kundeopplevelsen og samle inn statistikk om trafikk osv.

Kontakt

Du kan kontakte din lokale kontaktperson i NSG om spørsmål knyttet til personvernreglene.

Klager

Klager bør rettes til det lokale datatilsynet.