Service på medisinsk utstyr må utføres i henhold til offentlige anbefalinger. Du må sørge for at sikkerheten ivaretas for både pasienter og brukere. Nordic Service Group utfører godkjent service i hele Norden, deriblant årlig vedlikehold, reparasjoner, kalibreringer og installasjoner. Mange globale og kjente merkevarer har valgt Nordic Service Group som sin offisielle servicepartner.

Forebyggende vedlikehold av medisinsk utstyr

Service på medisinsk utstyr bør utføres i henhold til produsentens anvisninger. Vanligvis blir det opplyst i bruksanvisningen om riktig serviceperiode for enheten. Forebyggende vedlikehold omfatter vanligvis en kontroll av drift og funksjoner, test av elsikkerhet og mulig utskiftning av deler i henhold til produsentens krav. Når vi utfører service på enheten, bruker vi kun kalibrert og sporbart testutstyr.

Utstyrets levetid forlenges når service utføres regelmessig.

Reparasjon av medisinsk utstyr

Vi vet hvor viktig utstyret er. Avhengig av situasjonen, tilbyr Nordic Service Group rask responstid. Vi verdsetter god kommunikasjon når vi skal utføre vår oppgave med å hjelpe deg med å få det medisinske utstyret ditt til å fungere igjen. De fleste typer reparasjonsservice utføres på brukerstedet. Vi har også mer enn ti lokaliteter i Norden med reparasjonsverksteder av høy kvalitet. Du kan sende det medisinske utstyret ditt til det lokale verkstedet.

Reservedeler

Vi bruker kun originale reservedeler under vedlikehold og reparasjon av utstyr. Vi selger og leverer reservedeler til medisinsk utstyr. Hvis du kun leter etter riktig reservedel til det medisinske utstyret ditt, ta kontakt med Nordic Service Groups kontor lokalt.

Er du distributør eller produsent? Vi er alltid på jakt etter nye muligheter til å dele vår ekspertise med andre. Ta kontakt med vår lokalavdeling for å få vite mer.

Vi utfører for eksempel service på følgende medisinske utstyr:

EKG-skjermer og -skrivere bør oppfylle sikkerhetskravene for elsikkerhet. Vedlikehold må utføres for å sikre at utstyret fungerer som det skal og at sikkerheten ivaretas for de ulike modulene, samt for å avdekke mulig slitasje. Elsikkerhetstester, blant annet knyttet til uønsket jordkontakt og tilkobling, er også nødvendig for å sørge for pasientsikkerhet.

Vedlikehold utføres i henhold til servicehåndbøkene fra produsentene og omfatter:

 • Visuell kontroll av knapper, skjerm, chassis
 • Test av EKG-ledninger
 • Batteritest
 • Test av elsikkerhet
 • Generell rengjøring av instrumentet
 • Tekniske hjelpemidler

Pasientmonitorservice er viktig for å sørge for pasient- og brukersikkerhet. Under vedlikehold utføres det en funksjonstest av pasientmonitoren. Elsikkerheten testes også, i henhold til aktuelle standarder. Nordic Service Group er en autorisert serviceorganisasjon for flere produsenter av pasientmonitorer.

Forebyggende vedlikehold av pasientmonitor omfatter for eksempel følgende prosesser:

 • Visuell kontroll
 • Funksjonstest
 • Skjermtest
 • Kontroll av EKG-ledninger
 • Batteritest
 • Generell rengjøring
 • Test av elsikkerhet

Service på anestesiinstrumenter er svært viktig og skal alltid oppfylle kravene fra produsenten. Vedlikehold må utføres for å sørge for pasientsikkerhet og for å redusere forekomsten av driftsstans til et minimum. Mange deler slites ned på anestesiutstyr, og det er viktig å utføre forebyggende vedlikehold.

Forebyggende vedlikehold av anestesiutstyret omfatter for eksempel:

 • Vedlikehold av pustesystem
 • Vedlikehold og testing av belginnretning
 • Funksjonstest av avlastningsventil, positivt trykk
 • Lekkasjetest på tilbakeslagsventil, mikserutløp
 • Test av miksergjennomstrømning
 • Kontroll av forstøver
 • Test av elsikkerhet
 • Andre nødvendige målinger

Det må utføres service på respiratorer i henhold til produsentens anbefalinger for å sørge for pasientsikkerheten. Nordic Service Group er en autorisert serviceorganisasjon for flere produsenter av respiratorer.

Forebyggende vedlikehold av en respirator omfatter for eksempel:

 • Visuell inspeksjon
 • Selvtester
 • Sentralgassmålinger
 • Regulering av indre trykk
 • Test av oksygensensor
 • Tester av volumetrisk strømning
 • Tester av BIAS-strømning
 • Tester av ventilasjonsfrekvens
 • Test av elsikkerhet
 • Andre nødvendige målinger

Med tanke på sikkerhet og ytelse for medisinsk utstyr, er det viktig at infusjonspumper testes regelmessig. Dette sikrer at de fungerer i samsvar med produsentens spesifikasjoner og er innenfor kliniske og miljømessige forventninger. Nordic Service Group er en autorisert serviceorganisasjon for flere produsenter av infusjonspumper.

Forebyggende vedlikehold av infusjonspumpen omfatter for eksempel:

 • Visuell kontroll – chassis, etiketter osv.
 • Intern kontroll – kontakter og væske
 • Test av alle knapper
 • Bekreft dato og tidspunkt
 • Test av slange til linje
 • Kontroll av dråpeteller
 • Åpen dør-alarm
 • Test av levert volum
 • Okklusjonstest
 • Batteritest
 • Test av elsikkerhet
 • Generell rengjøring av instrumentet

Det må utføres service på hjertestartere i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre pasient- og brukersikkerhet. Nordic Service Group er en autorisert serviceorganisasjon for flere produsenter av hjertestartere.

Forebyggende vedlikehold av hjertestartere omfatter for eksempel følgende prosesser:

 • Visuell kontroll
 • Selvtest
 • Energitest i henhold til produsentens feilgrense
 • Kontroll av elektroder
 • Sp02-test
 • Test av elsikkerhet

Det må utføres service på elektrokirurgisk utstyr i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre pasient- og brukersikkerhet. Nordic Service Group er en autorisert serviceorganisasjon for flere produsenter av elektrokirurgisk utstyr.

Forebyggende vedlikehold av elektrokirurgisk utstyr omfatter for eksempel følgende prosesser:

 • Visuell kontroll
 • Funksjonskontroll
 • Måling av utgangseffekt
 • Test av elsikkerhet

Det må utføres service på laserkirurgisk utstyr én gang i året i henhold til produsentens anvisninger. Det er viktig å forsikre seg om at laserutstyret fungerer i henhold til produsentens krav. Nordic Service Group er en autorisert serviceorganisasjon for flere produsenter av laserkirurgisk utstyr.

Forebyggende vedlikehold av laserkirurgisk utstyr omfatter for eksempel følgende prosesser:

 • Visuell kontroll
 • Væskekontroll/-påfylling
 • Utskiftning av filter
 • Kontroll av håndstykket
 • Energitest
 • Test av elsikkerhet
 • Andre nødvendige målinger

Det må utføres service på systemer for pasientoppvarming i henhold til produsentens anbefalinger. Forebyggende vedlikehold sikrer at systemet for pasientoppvarming er trygt for pasientene og for personene som bruker utstyret.

Forebyggende vedlikehold av systemer for pasientoppvarming omfatter for eksempel:

 • Kontroll av temperatur
 • Utskifting av filter
 • Visuell kontroll og funksjontest
 • Rengjøring av utstyret
 • Test av elsikkerhet

Vi forteller deg svært gjerne mer om våre tjenester. Ta kontakt med din lokalavdeling for å få mer informasjon.

Kontakt oss