Riktig programvare kan forbedre testingen og spare tid med tanke på tilkobling, dokumentasjon og registrering.

Det finnes flere typer programvare for Fluke Biomedical-produkter:

  • OneQA™ er Fluke Biomedicals nyeste programvare for automatisering av arbeidsflyt. Den forbedrer arbeidsflyten din og støtter testautomatisering for Fluke Biomedical testutstyr og RaySafe QA-dosimetre. OneQA kan nå også integreres med FDV-systemet Medusa versjon 7.0. Mer informasjon

  • Ansur er Fluke Biomedicals egen programvare. Programmet er komplett – det kan håndtere hva som helst når det er riktig konfigurert

  • BTV er en programvare utviklet av Tesika, vår partner i Sverige. Basert på elsikkerhetstesten, er den lett å betjene, av høy kvalitet og svært brukervennlig.

  • IDA HydroGraph brukes til IDA-1S og IDA-5, som er infusjonspumpeanalysatorer fra Fluke Biomedical.

  • VT for Windows er designet spesielt for VT Plus HF. Dette programmet gir en utmerket oversikt over et skrivebordsoppsett for gasstrømningsanalysatoren fra Fluke Biomedical.