Elsikkerhetstester

Nordic Service Group tilbyr også tjenester knyttet til test av elsikkerhet. Det er alltid viktig å opprettholde et tilstrekkelig servicenivå, basert på en risikoanalyse. Dette gjelder særlig i forhold til godkjenning knyttet til medisinsk utstyr.

Elsikkerhetstesting er viktig for å sikre trygge driftsstandarder for alle medisinske produkter som er nær pasienter og benytter elektrisitet.

Myndighetene har satt strenge krav til instrumenter på de nordiske markedene. I henhold til lokale forskrifter kan det være obligatorisk for et instrument å samsvare med sikkerhetsstandarder. Nordic Service Group kan veilede og hjelpe organisasjonen din til å overholde slike standarder. Hvert enkelt produkt må bestå sikkerhetstester som høyspenningstest, isolasjonsmotstandstest, lekkasjetest, lekkstrøm til jord-test, lekkstrøm til kabinett-test eller lekkstrøm til pasient-test. Disse er inkludert i de internasjonale IEC-standardene i 61010, 60601 eller den nye 62353.