OneQA Test Automation Software – Medusa Integration Support

OneQA™ er Fluke Biomedicals nyeste programvare for automatisering av arbeidsflyt. Den forbedrer arbeidsflyten din og støtter testautomatisering for Fluke Biomedical testutstyr og RaySafe QA-dosimetre. OneQA kan nå også integreres med FDV-systemet Medusa versjon 7.0

Lær mer om Fluke Biomedical og RaySafe testutstyr

Vi styrker din største ressurs, deg

For å oppnå en bedre arbeidsflyt må du forbedre produktiviteten ved å minimere repeterende oppgaver, eliminere papirarbeid og forbedre prosesser. OneQA hjelper til med å forbedrer funksjon og sikkerhet på deres medisinske utstyr og gir deg mer tid til å fokusere på de oppgavene som betyr mest.

Koble OneQA™ til deres FDV-system (Medusa)

Koble til og send data sømløst på tvers av systemer, skytjenester og mennesker. Optimaliser arbeidsflyten din ved å starte opp en dedikert OneQA-testsekvens direkte fra Medusa, for så å legge testresultatet automatisk tilbake til arbeidsordren. Dette gjøres ved å utnytte integrasjonen vår med FDV-leverandører som feks. Medusa fra SoftPro.

  • Ingen inntasting av måledata

Etter at en test eller sjekkliste er fullført, genereres en umiddelbar delbar PDF-rapport. Del med et fingertrykk eller send testresultatene til FDV-leverandøren din.

  • Testautomatisering

Når en sjekkliste er laget, kobles den til en Fluke Biomedical elektrisk sikkerhets-, defibrillator- og/eller gassstrømanalysator for å samle inn data automatisk på sekunder.

  • Sett opp prosedyrer og sjekklister på få minutter

Konverter papirsjekklister, Excel-regneark og PDF-servicemanualer til OneQA-prosedyrer på få minutter. Vår dra-og-slipp-sjekklistebygger gjør det enkelt å lage tilpassede prosedyrer og sjekklister.

Kontakt oss for demonstrasjon og pristilbud.

Frode Knudsen

Product Manager
  • test.no@nordicservicegroup.com

  • +47 67 11 88 88
OneQA – Getting Started Guide