Medicinsk udstyr skal serviceres ifølge de officielle anbefalinger. Du skal sørge for både patienternes og brugernes sikkerhed. Nordic Service Group udfører certificeret service i hele Norden, blandt andet årlig vedligeholdelse, reparationer, kalibrering og installation. Mange globale og velkendte varemærker har valgt Nordic Service Group som deres officielle servicepartner.

Forebyggende vedligeholdelse af medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr skal serviceres ifølge producentens anvisninger. Normalt indeholder brugermanualen information om udstyrets serviceperiode. Forebyggende vedligeholdelse omfatter typisk kontrol af drift, funktioner og el-sikkerhed og eventuelt udskiftning af reservedele i henhold til producentens krav. Under service bruger vi kun kalibreret og sporbart testudstyr.

Regelmæssigt udført service forlænger desuden udstyrets levetid.

Reparation af medicinsk udstyr

Vi ved, hvor vigtigt dit udstyr er. Nordic Service Group tilbyder hurtige responstider, afhængigt af situationen. Vi sætter pris på den gode dialog i vores bestræbelser på at hjælpe dig med at få det medicinske udstyr til at virke igen. De fleste reparationer udfører vi på stedet hos brugeren. Vi har desuden mere end 10 steder i Norden med reparationsværksteder af høj kvalitet. Du kan sende det medicinske udstyr til det lokale værksted.

Reservedele

Vi bruger kun originale reservedele til vedligeholdelse og reparation af udstyr. Vi sælger og leverer reservedele til medicinsk udstyr. Kontakt den lokale afdeling af Nordic Service Group, hvis du blot har brug for en korrekt reservedel til dit medicinske udstyr.

Er du forhandler eller producent? Vi er altid interesseret i nye muligheder for at dele ud af vores ekspertise. Kontakt den lokale afdeling, hvis du ønsker mere information.

Vi er autoriseret forhandler af Fluke Biomedical og RaySafe produkter i Norden. Det betyder at vores egne teknikkere altid har det nyeste værktøj. Se bla. vores udvalg her.

Lær mere om Fluke Biomedical

Vi servicerer for eksempel følgende medicinske udstyr:

Ekg-monitorer og -printere skal opfylde kravene til el-sikkerhed. Vedligeholdelse skal udføres for at sikre de forskellige modulers funktion og sikkerhed og af hensyn til eventuel slitage. Derudover er der behov for kontrol af el-sikkerheden, herunder jordafledning og forbindelser, af hensyn til patienternes sikkerhed.

Vedligeholdelsen vil blive afstemt med producenternes servicemanualer og omfatter:

 • Visuel kontrol af knapper, display og stel
 • Test af ekg-afledninger
 • Batteritest
 • Test af el-sikkerheden
 • Generel rengøring af instrumentet
 • Tekniske hjælpemidler

Servicering af patientmonitorer er vigtigt af hensyn til patienternes og brugernes sikkerhed. I forbindelse med vedligeholdelse afprøves patientmonitorens funktion, og el-sikkerheden kontrolleres i henhold til gældende standarder. Nordic Service Group er autoriseret servicevirksomhed for flere producenter af patientmonitorer.

Forebyggende vedligeholdelse af patientmonitorer kan for eksempel omfatte følgende opgaver:

 • Visuel kontrol
 • Kontrol af funktioner
 • Test af display
 • Test af ekg-afledninger
 • Batteritest
 • Generel rengøring
 • Test af el-sikkerheden

Servicering af anæstesiapparater er af afgørende betydning og bør altid opfylde producentens krav. Der skal udføres vedligeholdelse af hensyn til patienternes sikkerhed og for at forebygge driftsforstyrrelser. Mange af delene på anæstesiapparaterne nedslides, og det er vigtigt at få udført forebyggende vedligeholdelse.

Anæstesiapparatets forebyggende vedligeholdelse omfatter for eksempel:

 • Vedligeholdelse af ventilationssystem
 • Vedligeholdelse og afprøvning af bælgenhed
 • Funktionstest af overtryksventil
 • Lækagetest af stopventil til mixerafløb
 • Kontrol af mixerflow
 • Kontrol af fordamper
 • Test af el-sikkerheden
 • Andre nødvendige målinger

Af hensyn til patienternes sikkerhed skal respiratorer serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Nordic Service Group er autoriseret servicevirksomhed for flere producenter af respiratorer.

Den forebyggende vedligeholdelse af en respirator kan for eksempel omfatte:

 • Visuel kontrol
 • Selvtests
 • Målinger af centralgas
 • Regulering af internt tryk
 • Kontrol af iltsensor
 • Målinger af volumetrisk flow
 • Målinger af BIAS-flow
 • Målinger af ventilationshyppighed
 • Test af el-sikkerheden
 • Andre nødvendige målinger

Det er vigtigt, at infusionspumper afprøves regelmæssigt i forhold til medicinsk udstyrs sikkerhed og funktion. Det sikrer, at de fungerer i overensstemmelse med producentens specifikationer og holder sig inden for de kliniske og miljømæssige forventninger. Nordic Service Group er autoriseret servicevirksomhed for flere producenter af infusionspumper.

Den forebyggende vedligeholdelse af en infusionspumpe kan for eksempel omfatte:

 • Visuel kontrol – stel, mærkninger osv.
 • Indvendig kontrol – stik og væsker
 • Afprøvning af alle knapper
 • Kontrol af dato og klokkeslæt
 • Kontrol af slange til ledning
 • Kontrol af dråbetæller
 • Alarm for åben dør
 • Kontrol af tilført volumen
 • Okklusionstest
 • Batteritest
 • Test af el-sikkerheden
 • Generel rengøring af instrumentet

Af hensyn til patienternes og brugernes sikkerhed skal defibrillatorer serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Nordic Service Group er autoriseret servicevirksomhed for flere producenter af defibrillatorer.

Forebyggende vedligeholdelse af defibrillatorer kan for eksempel omfatte følgende opgaver:

 • Visuel kontrol
 • Selvtest
 • Energitest i henhold til producentens grænser
 • Kontrol af elektroder
 • Sp02-test
 • Test af el-sikkerheden

Af hensyn til patienternes og brugernes sikkerhed skal elektrokirurgiske instrumenter serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Nordic Service Group er autoriseret servicevirksomhed for flere producenter af elektrokirurgiske instrumenter.

Forebyggende vedligeholdelse af et elektrokirurgisk instrument kan for eksempel omfatte følgende opgaver:

 • Visuel kontrol
 • Driftskontrol
 • Måling af udgangseffekt
 • Test af el-sikkerheden

Laserkirurgisk udstyr skal serviceres årligt i overensstemmelse med producentens anvisninger. Det er vigtigt at sikre, at laserapparatet fungerer ifølge producentens krav. Nordic Service Group er autoriseret servicevirksomhed for flere producenter af laserkirurgiske instrumenter.

Forebyggende vedligeholdelse af laserkirurgiske instrumenter kan for eksempel omfatte følgende opgaver:

 • Visuel kontrol
 • Væskekontrol-/opfyldning
 • Skift af filtre
 • Kontrol af håndstykke
 • Energitest
 • Test af el-sikkerheden
 • Andre nødvendige målinger

Patientvarmesystemer skal serviceres i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Forebyggende vedligeholdelse sikrer, at patientvarmesystemet er sikkert for patienter og brugere af udstyret.

Patientvarmesystemets forebyggende vedligeholdelse kan for eksempel omfatte:

 • Temperaturkontrol
 • Skift af filtre
 • Visuel kontrol og kontrol af funktioner
 • Rengøring af udstyret
 • Test af el-sikkerheden

Vi fortæller gerne mere om vores serviceydelser. Kontakt den lokale afdeling, hvis du ønsker mere information.

Kontakt os