Kalibrering af testudstyr

Udstyret skal kalibreres hvert år for at forbedre målingernes pålidelighed. Kalibrering af testudstyr sker i autoriserede Fluke kalibreringslaboratorier, der ligger i Holland og England. Udover kalibreringen opdateres udstyret med den nyeste software- og firmwareversion. Kun certificerede leverandører kan udføres disse opdateringer.

Reparation af testudstyr

I tilfælde af funktionsfejl oplyser vi altid de anslåede omkostninger, der er baseret på fejlen. Normalt er reparation den mest rentable måde at bevare udstyret på, såfremt der stadig er support til produktet. Kalibrering udføres altid i forbindelse med reparation.

Indlevering af testudstyr til servicering

Du kan indlevere dit udstyr til den lokale Nordic Service Group-afdeling:

Danmark
Norge
Finland

Hvis du følger producentens anvisninger vedrørende kalibreringsperiode, vil dine målinger give pålidelige resultater.

Hvorfor er det vigtigt at kalibrere testudstyr?

Testudstyr fra den medicotekniske branche bliver brugt til at teste medicinsk udstyr flere tusinde gange om året. For at sikre gængse sikkerhedsstandarder og industristandarder er regulær kalibrering af dit testudstyr enormt vigtig for at sikre den størst mulige pålidelighed. Du kan ikke kun sikre en højere test pålidelighed, men det kan også svare sig økonomisk for dig at kalibrere dit udstyr på en jævn basis. Du kan læse mere om kalibrering af testudstyr på nedenstående link

Hvad er kalibrering?

Stil spørgsmål om kalibreringsprocessen

  Jeg vil gerne blive kontaktet
  via emailvia phone

  Vi kalibrerer for eksempel følgende testudstyr:

  • Patientsimulatorer
  • Infusionspumpetestere
  • Defibrillatortestere
  • Gasflowtestere
  • El-sikkerhedstestere
  • Neonatalt udstyr
  • Elektrokirurgiske testere
  • Digitale trykmålere

  Er dit udstyr ikke på listen? Kontakt den lokale Nordic Service Group-afdeling og få mere information.

  Kontakt os