Förebyggande underhåll är nödvändigt för att säkerställa att laboratorieutrustning fungerar som den ska och att forskningsresultat är tillförlitliga. Regelbundet utfört underhåll handlar om att förlänga livslängden för laboratorieutrustningen.

Förebyggande underhåll av laboratorieutrustning

Laboratorieutrustning kräver i allmänhet regelbundet underhåll för att man ska kunna lita på forskningsresultaten och att utrustningen fungerar utan onödiga fördröjningar. Det är viktigt att vara medveten om tillverkarens rekommendationer i fråga om underhållsintervall. Under underhållet kalibreras utrustningen, eventuella reservdelsbyten utförs och de övergripande funktionerna kontrolleras. Nordic Service Group använder endast kalibrerad testutrustning och all service är spårbar.

Reparation av laboratorieutrustning

Genom att följa tillverkarens rekommendationer för förebyggande underhåll får man en utrustning som är mer tillförlitlig att använda. Om det uppstår fel på utrustningen är vi beredda att hjälpa dig på plats, så snabbt som möjligt. Mindre utrustning kan även skickas till våra lokala verkstäder över hela Norden. Vår lokala telefonsupport hjälper dig att hitta bästa möjliga lösning.

Reservdelar

Vi använder endast originalreservdelar i samband med underhåll och reparation av utrustning. Dessutom säljer och levererar vi reservdelar till laboratorieutrustning. Om du bara är på jakt efter originalreservdelar kan du kontakta ditt lokala Nordic Service Group-kontor, så hjälper vi dig att hitta det du behöver.

Är du distributör eller tillverkare? Vi är alltid intresserade av nya möjligheter att dela med oss av vår expertis. Kontakta ditt lokala kontor för närmare information.

Vi utför till exempel service på följande laboratorieutrustning:

Centrifuger ska genomgå kontroll för att uppfylla säkerhetskraven och rekommendationerna för såväl mekanisk säkerhet som elsäkerhet. Underhållet måste utföras årligen för att säkerställa att låsmekanismen, obalansbrytaren och rotorerna fungerar korrekt och är säkra, och för att motverka korrosion och slitage. Därutöver krävs elsäkerhetstester, vilket innefattar jordfel och anslutningar.

Underhållet utförs i enlighet med tillverkarnas servicehandböcker och kan omfatta:

 • Funktionskontroll
 • Inre och yttre visuell inspektion
 • Besiktning av lås-och bromsmekanism
 • Kontroll av rotor
 • Kontroll av obalans
 • Kalibrering och eventuell justering
 • Allmän instrumentrengöring
 • Eventuellt reservdelsbyte enligt tillverkarens rekommendationer

Kuvöser behöver genomgå årligt förebyggande underhåll för att säkerställa att temperatur, CO2 och kuvösens funktioner följer specifikationerna. Detta minskar risken för att kuvösen går sönder och säkerställer en korrekt funktion.

Underhållet utförs i enlighet med tillverkarnas servicehandböcker och kan omfatta:

 • Funktionstest av display
 • Läckagetest för slangar
 • Kontroll av lock och baksida
 • Test och kalibrering av CO2-börvärde
 • Test och kalibrering av temperaturbörvärde
 • Test och kalibrering av börvärde för relativ luftfuktighet
 • Allmän instrumentrengöring
 • Arbetstid under service/underhåll

Skakanordningar måste servas enligt tillverkarens rekommendationer. Ett regelbundet utfört underhåll säkerställer att skakanordningarna är säkra att använda och att de fungerar enligt tillverkarens standarder.

I det förebyggande underhållet av skakanordningarna ingår exempelvis:

 • Visuell kontroll
 • Kontroll av skakmekanismen
 • Kontroll av drivmotorn
 • Kontroll av drivremmen
 • Funktionskontroller
 • Kalibrering av skakningshastigheten

Värmeskåp måste servas enligt tillverkarens rekommendationer. Det är viktigt att se till att förhållandena är optimala för den aktuella användningen.

I det förebyggande underhållet för värmeskåp ingår exempelvis följande:

 • Temperaturkalibrering enligt tillverkarens anvisningar
 • Visuell kontroll
 • Inre kontroll

Mikroskop måste underhållas regelbundet för att säkerställa att det inte uppstår förseningar inom forskningsarbetet. Nordic Service Group är ett auktoriserat serviceföretag för flera olika tillverkare av mikroskop.

I det förebyggande underhållet för mikroskop ingår exempelvis följande:

 • Rengöring av optiska delar
 • Inspektion av elsystem
 • Rengöring av tillbehör
 • Justering av fluorescens

Pipetter behöver kalibreras och testas för att man ska kunna vara säker på att de följer specifikationerna i följande standarder: ISO 8655, DIN 12650 eller SOP (standardiserat tillvägagångssätt). Detta bör göras årligen för att garantera korrekta pipetteringsvolymer, genom justering och eventuellt utbyte av gamla delar.

Nordic Service Group erbjuder både spårbara kalibreringar och ackrediterade kalibreringar.

Underhållet utförs i enlighet med tillverkarnas servicehandböcker och kan omfatta:

 • Funktionskontroll
 • Inre och yttre visuell inspektion
 • Inspektion av mekanik och slitdelar
 • Volymkalibrering med utrustning för viktmätning
 • Smörjning
 • Allmän instrumentrengöring

PCR-instrument behöver verifieras och kalibreras och deras funktioner kontrolleras för att säkerställa att instrumenten uppfyller tillverkarens specifikationer. Det rekommenderas att detta görs årligen för att trygga driften och säkerheten i fråga om temperaturen i brunnarna. Elsystemet bör kontrolleras i fråga om jordning, läckströmmar och anslutningar.

Underhållet utförs i enlighet med tillverkarnas servicehandböcker och kan omfatta:

 • Funktionskontroll
 • Temperaturvalidering för värmeblock
 • Kontroll av temperatur i lock
 • Visuell inspektion av instrument och brunnar
 • Kontroll av fläktsystem/värmeavledningssystem
 • Allmän rengöring av instrument och brunnar

Analysatorer för hematologiutrustning måste servas enligt tillverkarens rekommendationer Det är endast genom regelbundet underhåll som det är möjligt att erhålla pålitliga resultat.

I det förebyggande underhållet för analysatorer för hematologiutrustning ingår normalt:

 • Yttre och inre rengöring
 • Byte av specifika reservdelar
 • Kontroll av reglage
 • WBC-, RBC-, PLT- och HGB-justeringar
 • Kalibrering
 • Eventuell programvaruuppdatering

TOC-analysatorer måste servas i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Ett regelbundet utfört underhåll säkerställer att TOC-analysatorerna är säkra att använda och att de fungerar enligt tillverkarens standarder.

I det förebyggande underhållet av TOC-analysatorerna ingår exempelvis:

 • Visuell kontroll
 • Rengöring och smörjning av specifika komponenter
 • Kontroll av programvaruversion och eventuell uppdatering
 • Kontroll av våglängdsnoggrannhet
 • Mätning av gasflödesnivå (min/max)
 • Kontroll av felkoder
 • Kontroll av kylvattennivå och påfyllning av kylvatten
 • Andra mätningar som behövs enligt tillverkaren

Vi berättar gärna mer om våra tjänster. Kontakta ditt lokala kontor för närmare information.

Kontakta oss