Project Description

With FlukeView® Forms dokumentationssoftware kan håndholdt testudstyrs loggingfunktioner bruges til at løse svære problemer. Du kan downloade aflæsningerne fra måleren og ind i FlukeView® Forms og på den måde få øje på tendenser og dokumentere måledataene.

Du kan øjeblikkeligt se og sammenligne data fra op til seks forskellige målere i samme dokument og dermed få analysefunktioner, som en måler alene ikke kan give.

Mere information