Project Description

Med FlukeView® Forms dokumentasjonsprogramvare, kan loggfunksjonene på det håndholdte testutstyret brukes til å løse vanskelige problemer. Du kan laste ned avlesingene fra målerne til FlukeView® Forms for å se trender og dokumentere målingsdata.

Du kan raskt gå gjennom og sammenligne data fra opptil seks forskjellige målere for samme dokument – dette gir deg analysefunksjoner som en måler alene ikke har.

Mer informasjon