Print Friendly, PDF & Email

Om NSG

Lokal service i de nordiska länderna

Nordic Service Group utför service på medicinsk och laboratorieteknisk utrustning för privata och offentliga verksamheter i hela Norden. Vi reparerar, underhåller och uppdaterar maskinvara, elektronik, småmekanik och programvara.

Det är hos de ledande internationella företagen som producerar utrustning till sjukhus och laboratorier som NSGs tekniker blir certifierade. De använder sedan sin kunskap på den nordiska marknaden och eftersom vi finns utplacerade i Norge, Sverige, Finland och Danmark blir vi också en lokal samarbetspartner. Därför ser vi oss själva som internationella, nordiska och mycket lokala.

Vår styrka och vårt kännetecken är att vi gör våra kunder mer effektiva. Med vår stora yrkesskicklighet kan vi snabbt och precist ställa diagnosen via telefon eller på plats. Vi finns alltid nära till hands eftersom vi geografiskt är utstationerade på fler än 10 platser jämnt fördelade i de fyra stora nordiska länderna.

Nordic map