Project Description

Fluke 325 Clamp Meter er den beste av klemmemålerne i 320-serien. Fluke 325 er konstruert for å yte sitt beste i de mest krevende omgivelser og leverer støyfrie, pålitelige resultater, og du kan trygt stole på at 325 hjelper deg med å diagnostisere alle typer elektriske problemer.

Viktige funksjoner

  • Robust og pålitelig klemmemåler med sann RMS, likestrøm og frekvensmålinger
  • Måler vekselstrøm og likestrøm til 400 A
  • Måler vekselspenning og likespenning til 600 V
  • Gir likespenning og likestrøm med sann RMS for nøyaktige målinger ved ikke-lineære signaler
  • Måler motstand til 40 kΩ med kontinuitetsdeteksjon
  • Måler frekvensen til 500 Hz
Mer informasjon