Project Description

Impuls 7000DP hjertestarteranalysator og pacemaker-tester sikrer at kritisk hjerte-lungeredningsutstyr fungerer som det skal. Den kan også teste eksterne transkutane pacemakere, og er kompatibel med vår automatiseringsprogramvare Ansur.

Viktige funksjoner

  • Impuls 7010 Defibrillator tilbehør for innstillbar belastning gir flere belastninger på 25 Ω, 50 Ω, 75 Ω, 100 Ω, 125 Ω, 150 Ω, 175 Ω og 200 Ω for å overholde IEC 60601-2-4-standarden (ekstrautstyr)
  • Kompatibilitet med Lown, Edmark, trapesformet, bifasisk og pulserende-bifasisk hjertestarterteknologi
  • Kompatibilitet med AED-teknologi
  • Førsteklasses målenøyaktighet ± 1 % av avlesing + 0,1 J
  • Intuitivt brukergrensesnitt og bakgrunnsbelysning, skjerm som er lett å lese av
  • Inngang for pacemaker beskyttet mot utgang for hjertestarter (bare 7000DP)
  • 10 uavhengige EKG-utganger som gir kombinasjoner med 12 avledninger for standardiserte kliniske signaler
  • Fleksible innstillinger for hjertefrekvens (trinn på 1 BPM) legger til rette for testing av målenøyaktighet og alarm
Mer informasjon