Project Description

Pro-Dent Set

Pro-Dent Set er et universelt sett med fantomer for å utføre kvalitetskontroll- og mottakstester av konvensjonelle og digitale dentale røntgenenheter (intraorale, panoramiske og kefalometriske).

Dette er ikke en alt-i-ett-enhet der flere testresultater gjør hverandre uskarpe. Dette er den eneste løsningen på markedet som gjør det mulig å måle røntgenstrålekollimasjonen med en dentalfilm eller en digital detektor.

Med Pro-Dent Set kan du gjøre følgende tester:

  • dosereproduserbarhet
  • stabilitet i framkallingssprosessen
  • vinkelrett røntgenstråle (område 0° ÷ 1,5°)
  • begrensning og justering av røntgenstrålen (inkludert måling av stråleradius)
  • romlig/linjeparoppløsning (vinkelrett, parallell og rotert 45° til anode-katodelinje)
  • lavkontrastoppløsning
Mere Informasjon