Project Description

Simulatoren ProSim 8 Vital Signs kan utføre et komplett forebyggende vedlikehold på en pasientmonitor på bare 5 minutter.

ProSim 8 har forhåndsinnstillinger for de seks mest brukte parametrene:

  • Elektrokardiograf (EKG-simulator)
  • Noninvasivt blodtrykk (NIBP-simulator)
  • Invasivt blodtrykk (IBP-pasientsimulator)
  • Oksygenmetning (SpO2-analysator)
  • Pasientsimulator for respirasjon
  • Pasientsimulator for temperatur
Mer informasjon