Project Description

Overvåk røntgeneksponeringen umiddelbart.

RaySafe i3 er et system for aktiv dosimetri som gir opplysninger i sanntid om strålingseksponering, og på den måten hjelper helsepersonell og leger med å evaluere og tilpasse atferden sin, og bruke alle løsningene for strålingsredusksjon som finnes i rommet på en mer effektiv måte.

Mer informasjon

RaySafe i3 real-time dosimetry system product catalogue